Hele dig

Tryghed i mødet med dig selv

Samtaleterapi ved psykoterapeut,
Benedikte Frank

Samtaleterapi

Terapeutiske samtaler, der rummer hele dig

Hvorfor gå i terapi?

Der kan være forskellige årsager til, at samtaleterapi kan være hjælpsomt for dig.
Måske oplever du at være fastlåst i dit privat- eller arbejdsliv, eller du har relationelle udfordringer, som du ønsker at blive bedre til at håndtere. Det kan være, du kender lidt for godt til at ende i konflikter, at føle dig svigtet eller at have svært ved at være dig selv og sætte grænser i selskab med andre. Måske kæmper du med svære livsvilkår, bekymringer, indre uro, angst, usikkerhed eller tristhed, som påvirker din livsglæde. Stress, sygdom, nedtrykthed eller lavt selvværd, kan også være relevant bevæggrund for at søge terapi.

Hvad ligger til grund for vores smerte?

Vores krop, følelser og tanker er til for at hjælpe os med at være livfuldt til stede i verden, og vores kropslige og mentale velvære er tæt forbundne.
Mange af os har på et tidspunkt i livet oplevet, at nogle tanker og følelser enten var forbudte, farlige eller svære at håndtere. Derfor har vi udviklet forskellige strategier til at undgå at mærke disse følelser. Vores system tror måske endda, at det handler om liv eller død.
Disse strategier, ofte kaldet beskyttelsesstrategier, har været vigtige og gavnlige engang, men kan stå i vejen for vores fulde trivsel senere i livet. For at kunne have det godt med os selv og andre, har vi brug for at kunne rumme og lytte til alle livets følelser, også de svære.

Hvordan kan terapi være en hjælp?

Vi ved i dag, at det er muligt at ændre de tidligt udviklede strategier og skabe positive forandringer i hjerne og nervesystem, og at psykoterapi kan være en virkningsfuld vej dertil.
I terapien arbejder vi med at udvide din følelsesmæssige og mentale livskompetence i et trygt og fordomsfrit rum. Her er der plads til hele dig – også med det, der er svært og måske endda skamfuldt.
Jeg vil ofte inddrage opmærksomhed på kroppen, da de fleste følelser kan sanses og bearbejdes kropsligt. Sammen vil vi hjælpe dit system til at opbygge nye erfaringer, hvor selv de sværeste følelser ikke længere er så farlige. Des bedre vi bliver til at mærke, rumme og regulere vores eget følelsessystem, des bedre vil vi få det med os selv, kunne rumme andre mennesker og skabe grobund for sunde, dybe og meningsfulde relationer.

Det siger mine klienter...

Kontakt mig

Da det kan være sårbart at tage skridtet til at starte i terapi, er du naturligvis velkommen til at kontakte mig til en snak, eller booke et uforpligtende møde. Derefter kan du vurdere, om du oplever tilstrækkelig tillid og kemi til at starte i terapi hos mig.

Følg “Hele dig” på facebook her

Mail benediktefrank@gmail.com
Telefon + 45 51963224 (send gerne sms)