Praktisk
og pris

Praktisk
og pris

Pris

Som psykoterapeutstuderende på fjerde (og sidste) år af psykoterapeutuddannelsen tilbyder jeg terapi til reduceret pris:

Pris pr. session af 55 minutter: 350,-

Tillæg for tider fra kl. 16.00: 50,-

Bemærk: Fra 1. august 2022 stiger prisen til 900,- pr. session. Hvis du starter forløb inden da, tilbydes du en gradvis optrapning i pris over det næste år (500,- pr session til 1. januar 2023, 725,- pr session til 1. august 2023).

Afbud meddeles via SMS senest 24 timer før aftalt session, ellers afregnes det fulde beløb. 

Tid og sted

Ryesgade 6
2200 København N (Der står “den Gule Flyver” på dørtelefonen)

Alle tirsdage og torsdage mellem kl. 10-19.00

Afhængigt af det tema, du ønsker at arbejde med, kan det i nogle tilfælde være tilstrækkeligt med et par
enkelte sessioner, men i det fleste tilfælde vil et lidt længere forløb være gavnligt for dybere forandring. Det
kan f.eks. være 15-20 sessioner over en periode på 5 til 12 måneder. Nogen vælger at fortsætte med at gå 
i terapi et par gange om året for at sikre løbende udvikling. Du binder dig ikke til et bestemt antal gange, og
du kan når som helst 
vælge at afslutte terapien.

Ja, som udgangspunkt er terapien for alle, som ønsker at arbejde med sig selv og sin måde at være i livet på. 

Da jeg er under uddannelse, arbejder jeg dog som udgangspunkt ikke med klienter, der har en psykiatrisk 
diagnose. Kontakt mig meget gerne hvis du er i tvivl.

En af de væsentligste forskelle på en psykoterapeut og en psykolog er uddannelsens form. Uddannelsen til
psykolog er en akademisk uddannelse, hvor psykoterapeutuddannelsen er en privat uddannelse, der tages
som videreuddannelse efter en offentlig uddannelse. De fleste psykoterapeuter har derfor en del
livserfaring, inden de påbegynder studiet. En væsentlig del af psykoterapeutuddannelsen omhandler
praktisk terapeutisk træning samt egenterapi. Du kan læse mere om forskelle og ligheder på Dansk
Psykoterapeutforeningens hjemmeside her.

Vores samtaler vil være fortrolige, og jeg har fuldstændig tavshedspligt, bortset fra i tilfælde, hvor børns
tarv er alvorligt udsat. Jeg er studiemedlem af Dansk Psykoterapeutforening og overholder deres etiske
retningslinjer.

Jeg er godkendt af mit studie til at tilbyde terapeutiske træningssamtaler, og jeg er samtidig forpligtet til at
gå i supervision hos erfarne terapeuter, så jeg kan sikre dig det bedst mulige forløb. I supervisionen taler vi
fortroligt om forskellige temaer, som jeg oplever hos mine klienter, og klienten vil være 100% anonym.

Jeg overholder naturligvis persondataloven (GDPR) i mit arbejde med dig. Såfremt du kontakter mig via
e-mail, undgå da at sende følsomme informationer. Såfremt du har behov for at dele følsomme
informationer, anbefaler jeg, at du ringer til mig.

Så længe du går i terapi hos mig, vil jeg opbevare dit navn, dine kontaktoplysninger og mine notater fra
vores sessioner. Dette for at sikre dig det bedst mulige forløb. Fysiske notater opbevares aflåst, og
anonymiserede notater vil blive opbevaret krypteret og slettes 4 måneder efter du har afsluttet forløbet.
Du vil til første session få udleveret en samtykkeerklæring med yderligere detaljer.

Kontakt og tidsbestilling

Du er velkommen til, via mail, sms eller telefon, at booke et uforpligtende møde, før du beslutter, om du vil starte et forløb.

Følg “Hele dig” på facebook her

Mail benediktefrank@gmail.com
Telefon 51963224 (send gerne sms)